Asmens sveikatos priežiūros padalinio specialistai

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO VADOVAS

Vadovauja asmens sveikatos priežiūros padaliniui, numato ir nurodo, kaip spręsti padalinio svarbiausius uždavinius, koordinuoja padalinio personalo darbą, užtikrina teikiamų paslaugų kokybę.

 

MEDICINOS GYDYTOJAS

Medicinos gydytojas vykdo pirminę medicinos praktiką,  teikia skubią medicinos pagalbą bei užsiima dažniausiai pasitaikančių suaugusių ir mokyklinio amžiaus vaikų vidaus, chirurginių ligų profilaktika, diagnostika ir gydymu konsultuojantis su atitinkamu specialistu.

Paslaugas teikia 2 medicinos gydytojai

 

GYDYTOJAS PSICHIATRAS

Gydytojas psichiatras pagal nustatytą kompetenciją atlieka sveikatos priežiūrą, apimančią asmens psichikos sveikatos būklės tikrinimą, ligų profilaktiką, diagnozavimą ir gydymą.

Paslaugas teikia 1 gydytojas psichiatras

 

VYRIAUSIAS SLAUGYTOJAS

Vyriausias slaugytojas – teikia Globos namų gyventojams slaugos praktikos paslaugas, aprūpina vaistais ir medicinos priemonėmis, vykdo jų apskaitą, kontroliuoja higienos normų laikymąsi, užtikrina gyventojų slaugą. dalyvauja priimant naujus gyventojus (tikrina medicininius dokumentus, atliktus tyrimus ir kt.);

 

PSICHIKOS SVEIKATOS SLAUGYTOJAS

bendrosios praktikos slaugytojas, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs psichikos sveikatos slaugos specializaciją.

Paslaugas teikia 1 psichikos sveikatos slaugytojas

 

MEDICINOS PSICHOLOGAS

Medicinos psichologas teikia psichologinio konsultavimo bei psichologinių intervencijų paslaugas globos namų gyventojams ir pagal poreikį įstaigos darbuotojams. Psichologinio konsultavimo metu klientas turi galimybės gauti emocinę paramą, rasti sau svarbių atsakymų, savarankiškai priimti tinkamus sprendimus. Nefunkcionalius adaptacijos ir elgesio būdus keisti tinkamais siekiant geresnio prisitaikymo prie aplinkos ir bendruomenės, mokomas įveikti sunkias gyvenimo situacijas.

Paslaugas teikia 1 medicinos psichologas

 

GYDYTOJAS ODONTOLOGAS

Gydytojo odontologo praktika apima veido ir burnos srities anatomiją, fiziologiją, žmogaus amžiaus ir lyties ypatybes, veido ir burnos srities bei gretimų sričių organų patologiją, funkcijos sutrikimų, odontologinių ligų etiologiją, patogenezę, diagnostiką , gydymą ir profilaktiką.

Paslaugas teikia 1 gydytojas odontologas

 

 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAS

Bendrosios praktikos slaugytojas yra sveikatos priežiūros specialistas, kurio darbo pobūdis susijęs su slauga.

Paslaugas teikia 9 slaugytojai

 

ERGOTERAPEUTAS

Ergoterapija – asmens mokymas, atsižvelgiant į jo gebėjimus, atlikti veiklą, užduotis ir vaidmenis, siekiant užtikrinti pilnavertį gyvenimą, savęs bei aplinkos kontrolę. Su egroterapeuto pagalba įsijungiant į aktyvią veiklą asmuo ruošiamas kasdieniam gyvenimui, laisvalaikiui ir integracijai į visuomenę.

Paslaugas teikia 3 ergoterapeutai

 

KINEZITERAPEUTAS

Kineziterapija – gydymas, turintis platų klinikinį pritaikymą, ligų ir traumų prevencija, sveikos gyvensenos skatinimas ir mokymas, siekiant vystyti, palaikyti ir/ ar atkurti optimalias judėjimo ar kitas funkcines galimybes, kai judėjimas ar kitos funkcijos yra pažeistos dėl amžiaus, traumos, ligos ar aplinkos veiksnių.

Paslaugas teikia 4 kineziterapeutai