Paslaugos ir asmens sveikatos priežiūros specialistai

 

 • Gydytojų specialistų konsultacijų organizavimas
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų organizavimas
 • Slaugos paslaugos
 • Aprūpinimas medikamentais, slaugos priemonėmis, tvarsliava
 • Profilaktinio gyventojų sveikatos būklės tikrinimo organizavimas
 • Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
 • Sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir ugdymo priemonių propagavimas
 • Psichologinė pagalba

 

Pacientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmens sveikatos priežiūros padalinio specialistai ir veikla 

 • ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PADALINIO VADOVAS – vadovauja asmens sveikatos priežiūros padaliniui, numato ir nurodo, kaip spręsti padalinio svarbiausius uždavinius, koordinuoja padalinio personalo darbą, užtikrina teikiamų paslaugų kokybę.
 • GYDYTOJAS PSICHIATRAS – pagal nustatytą kompetenciją atlieka sveikatos priežiūrą, apimančią asmens psichikos sveikatos būklės tikrinimą, ligų profilaktiką, diagnozavimą ir gydymą. Paslaugas teikia 1 gydytojas psichiatras (suaugusiems asmenims).
 • VYRIAUSIAS SLAUGYTOJAS – teikia Globos namų gyventojams slaugos praktikos paslaugas, aprūpina vaistais ir medicinos priemonėmis, vykdo jų apskaitą, kontroliuoja higienos normų laikymąsi, užtikrina gyventojų slaugą. dalyvauja priimant naujus gyventojus (tikrina medicininius dokumentus, atliktus tyrimus ir kt.);
 • PSICHIKOS SVEIKATOS SLAUGYTOJAS – bendrosios praktikos slaugytojas, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs psichikos sveikatos slaugos specializaciją. Paslaugas teikia 1 psichikos sveikatos slaugytojas.
 • MEDICINOS PSICHOLOGAS – teikia psichologinio konsultavimo bei psichologinių intervencijų paslaugas globos namų gyventojams ir pagal poreikį įstaigos darbuotojams. Psichologinio konsultavimo metu klientas turi galimybės gauti emocinę paramą, rasti sau svarbių atsakymų, savarankiškai priimti tinkamus sprendimus. Nefunkcionalius adaptacijos ir elgesio būdus keisti tinkamais siekiant geresnio prisitaikymo prie aplinkos ir bendruomenės, mokomas įveikti sunkias gyvenimo situacijas. Paslaugas teikia 2 medicinos psichologai.
 • GYDYTOJAS ODONTOLOGAS – gydytojo odontologo praktika apima veido ir burnos srities anatomiją, fiziologiją, žmogaus amžiaus ir lyties ypatybes, veido ir burnos srities bei gretimų sričių organų patologiją, funkcijos sutrikimų, odontologinių ligų etiologiją, patogenezę, diagnostiką , gydymą ir profilaktiką. Paslaugas teikia 1 gydytojas odontologas.
 • BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAS – sveikatos priežiūros specialistas, kurio darbo pobūdis susijęs su slauga. Paslaugas teikia 9 slaugytojai.
 • ERGOTERAPEUTAS. Ergoterapija – asmens mokymas, atsižvelgiant į jo gebėjimus, atlikti veiklą, užduotis ir vaidmenis, siekiant užtikrinti pilnavertį gyvenimą, savęs bei aplinkos kontrolę. Su egroterapeuto pagalba įsijungiant į aktyvią veiklą asmuo ruošiamas kasdieniam gyvenimui, laisvalaikiui ir integracijai į visuomenę. Paslaugas teikia 2 ergoterapeutai.
 • KINEZITERAPEUTAS. Kineziterapija – gydymas, turintis platų klinikinį pritaikymą, ligų ir traumų prevencija, sveikos gyvensenos skatinimas ir mokymas, siekiant vystyti, palaikyti ir/ ar atkurti optimalias judėjimo ar kitas funkcines galimybes, kai judėjimas ar kitos funkcijos yra pažeistos dėl amžiaus, traumos, ligos ar aplinkos veiksnių. Paslaugas teikia 3 kineziterapeutai