Valstybės kontrolierių sprendimai

  • 2023-03-22 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos centralizuoto vidaus audito skyriaus Socialinės globos  centro „Vija“ vidaus audito  ataskaita Nr. A7-7