Paslaugų kokybės gerinimas (EQUASS)

Socialinės globos centras „Vija“ dalyvavo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001), kurį įgyvendino VšĮ Valakupių reabilitacijos centras. Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad įstaigos veikla pakankamai efektyvi atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemos standartus.

 

EQUASS sertifikatas

DOKUMENTAI