Apie mus

Socialinės globos centras „Vija“ yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą, bendruomenines paslaugas vaikams, turintiems negalią, ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas nesavarankiškumas arba dalinis nesavarankiškumas ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. 

Globos namuose apgyvendinami: 

  • vaikai iki 18 metų, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, ir kuriems nustatytas visiškas arba dalinis nesavarankiškumas, vertinant socialinės globos poreikį. Stacionariame globos namų padalinyje apgyvendinami vaikai, kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas nesavarankiškumas ir specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. 

Informacija apie vaiko apgyvendinimo tvarką ir laisvas vietas įstaigoje 

  • suaugę asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, ir kuriems nustatytas visiškas arba dalinis nesavarankiškumas, vertinant socialinės globos poreikį. Stacionariame globos namų padalinyje apgyvendinami suaugę asmenys, kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas nesavarankiškumas ir specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. 

Informacija apie laisvas vietas suaugusiųjų socialinės globos namuose

Siuntimo į suaugusiųjų socialinės globos namus tvarka

 

MŪSŲ DRAUGAI IR RĖMĖJAI

image003
image004
image005
image006
image007
Print
image009
image010
image011
image012
image013
image014
image015
image016