Specialistų iš Nyderlandų vizitas ir mokymai darbuotojams

Turime unikalią galimybę mokytis iš užsienio specialistų ! Ilgametė, kryptinga partnerystė turi apčiuopiamą rezultatą. Jau ne vienerius metus pokyčių link mus lydi olandai – socialinio darbo ekspertė Lies van Weezel ir elgesio korekcijos specialistas, agresijos valdymo treneris Marco Dieleman. Spalio 6 d. svečiai iš Nyderlandų savo patirtimi dalinosi ir tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Socialinis darbas be įtampos – misija (ne)įmanoma?“, o po konferencijos skyrė laiko įstaigos specialistų kvalifikacijos kėlimui:
 • spalio 7 d. Marco Dieleman vedė tęstinius mokymus „Agresyvaus elgesio intervencija: kai svarbūs abu – klientas ir darbuotojas“. Darbuotojai turėjo galimybę pakartoti jau žinomas technikas ir mokytis naujų įgūdžių. Po mokymų Marco pasidžiaugė darbuotojų aktyvumu, orientacija į paslaugų gavėjų poreikius, norą gilintis į priežastis (poreikius, slypinčius po „ledkalniu“).
 • spalio 12 d. Lies van Weezel kvietė darbuotojus diskutuoti ir analizuoti situacijas iš penkių skirtingų perspektyvų – darbuotojo, kliento, kliento šeimos, organizacijos ar visos sistemos. Dalyviai šį kartą diskutavo ir dalinosi savo patirtimi, ieškojo resursų, padedančių darbuotojams kasdieniame darbe.

Patirtimi dalijomės tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje

                  
Kartu su užsienio (Nyderlandų) partneriais vystyta idėja – pasidalinti patirtimi ieškant efektyvių praktinės veiklos metodų – įgyvendinta! Su Nyderlandų partneriais ir Kolpingo kolegija 2022 m. spalio 6 d. organizavome tarptautinę mokslinę – praktinę konferenciją „Socialinis darbas be įtampos – misija (ne) įmanoma“, kurioje kvietėme į praktikoje kylančias įtampas pažvelgti iš skirtingų perspektyvų – paslaugų gavėjo (kliento), žmogaus teisių, darbuotojo.
 
 
Konferencijoje patirtimi ir įžvalgomis dalijosi:
 • Hertfordshiro Universiteto socialinio darbo profesorius Brian Littlechild (Jungtinė Karalystė),
 • VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos direktorė ir žmogaus teisių ekspertė Karilė Levickaitė (Lietuva), 
 • elgesio korekcijos specialistas, agresyvaus elgesio valdymo treneris Marco Dieleman (Nyderlandai),
 • socialinio darbo ekspertė Lies van Weezel (Nyderlandai). 
Praktinėje konferencijos dalyje gilinomės į konferencijos temas – darbo gurupėse dalyviai turėjo galimybę aptarti agresyvaus elgesio valdymo metodus, organizacijos kultūros svarbą sprendžiant kylančius iššūkius, žmogaus teisių įgyvendinimą praktikoje, empatišką reagavimą stresinėse situacijose. Konferencijoje dalyvavo Kauno rajono socialinių paslaugų centro, Kauno Kartų namų, Veisiejų, Didvyžių, Macikų, Kėdainių socialinės globos namų, nevyriausybinių ir kitų organizijų specialistai. 
 

Bendruomenės šventės – vieta pažinti ir susipažinti !

Gyvendami bendruomenėje aktyviai įsitraukiame į įvairias veiklas. Rugsėjo 24 d. Romainių bendruomenės centras „Naujieji Romainiai“ pakvietė vaikus į „Kosmoso misiją“, kur vaikai ne tik sužinojo daug naujų dalykų apie Saulės sistemos planetas, bet ir galėjo būti astronaučių asistentais fizikinių ir cheminių eksperimentų metu ! Vaikai sužinojo, koks didelis temperatūrų skirtumas dieną ir naktį yra Merkurijuje ir kad ten mes neišgyventume. Kalbėdami apie Marso smėlio audras galėjo patirti, koks jausmas slėptis palapinėje, dar sukurti viesulą butelyje, panašų į tokius, kokie būna Jupiteryje, leido raketas į dangų, gamino kosminį limonadą, o namo keliavo ne tik kupini geriausių emocijų ir nepamirštamų įspūdžių, bet ir rankose nešdamiesi po Kosminį slieką.

Džiaugiamės susitikimais su bendruomenės nariais, kur ne tik daug ką naujo sužinome, bet ir po truputį vis labiau pažįstame vieni kitus !

Profesinio mokymo svarba

Ugdydami jaunuolių įgūdžius, dėmesį skiriame ir profesiniam mokymui. Jau ne pirmus metus bendradarbiaujame su Kauno technikos profesinio mokymo centru, kuriame jaunuoliai siekia įgyti profesiją. Pirmasis mokslo metų mėnuo prabėgo akimirksniu – skyrėme laiko aptarimui, kaip sekėsi, pasidalinome įspūdžiais apie naujus mokslo draugus, profesijos mokytojus, akcentavome profesijos įgijimo svarbą, pasirengimą priimti iššūkius nuolat kintančiame pasaulyje. Džiaugiamės galimybe mokytis ir ugdyti įgūdžius, dalyvaujant profesinio rengimo programose !

Išlydime jaunuolius į grupinio gyvenimo namus Raseinių raj.

 

Įgyvendinant institucinės globos pertvarką Kauno regione – kaip partneriai dalyvaujame ir kitų įstaigų projektuose.  Raseinių raj. savivaldybės administracija vykdo projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje“ Nr 08.1.1-CPVA-V-427-15-0006, kurio metu plėtojama bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų infrastruktūra – įkurti grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia, adresu Liepų g. 2, Gabšiai, Raseinių r.  Šie namai – Blinstrubiškių socialinės globos namų padalinys. Numatyta, kad šiuose namuose apsigyvens 8 jaunuoliai iš socialinės globos centro „Vija“. Praktikoje įgyvendinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 straipsnį, esame įsipareigoję užtikrinti neįgaliųjų teisę lygiai su kitais asmenimis pasirinkti savo gyvenamąją vietą ir tą vietą, kur jie nori gyventi ir su kuo. Jaunuoliams vasarą buvo sudaryta galimybė nuvykti į grupinio gyvenimo namus, susipažinti su aplinka, darbuotojais, teikiamomis paslaugomis ir gyvenimo bendruomenėje galimybėmis. Jaunuoliai susipažinę su grupinio gyvenimo namais priėmė sprendimą gyventi bendruomenėje. Šiandien į grupinio gyvenimo namus pirmieji iš 8 išvyko Lukas, Nerijus ir Almantas. Linkime jaunuoliams kuo didžiausios sėkmės gyvenant bendruomenėje! 

Specializuotos slaugos ir socialinės globos padaliniui 2 metai !

Atrodo visai nesenai dalis jaunuolių išsikėlė į specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinį Juozapavičiaus pr., o šiandien skaičiuojame jau antrus metus! Laikas bėga greitai, o šiandien didžiuojamės tuo, ką savo rankomis, pastangomis ir darbu sukurė visa padalinio darbuotojų komanda:

 • nuoširdus rūpestis vaikais ir jaunuoliais,
 • užimtumas ir veiklos, į kurias įtraukiami visi pagal savo gebėjimus ir galimybes,
 • rūpestis aplinka (gėlynai, poilsio erdvės sukurti ir puoselėjami darbuotojų pastangomis),
 • komandinis darbas ir dalijimasis darbais ir atsakomybėmis užtikrinant paslaugų kokybę,
 • pastangos, kurios dažnai plika akimi nematomos, tačiau yra svarbios kasdienei veiklai ir darbo atmosferai. 

Šiandien visi džiaugiasi švente ir kun. Sigito palaiminimu ! Dėkojame visiems, kurie prisideda prie veiklos gerinimo, darbuotojams už „matomus“ ir „nematomus“ darbus, rėmėjams, draugams, paslaugų gavėjų artimiesiems ir jaunuoliams ! Tęsiame darbus ir veiklas !

Tradicinis darbuotojų vasaros žygis baidarėmis

Jau šeštus metus tęsiamę tradiciją – darbuotojų vasaros žygį baidarėmis. Esame išbandę nemažai upių – Verknę, Dubysą, Strėvą, Baltąją Ančią, o šiemet jėgas išbandėme vienoje įdomiausių upių Lietuvoje – plaukėme Siesarčio upe. Bendros laisvalaikio veiklos padeda geriau pažinti vieniems kitus ir sutelkia bendram darbui !