Bendruomeninės paslaugos

Socialinės globos centras “Vija” socialinių paslaugų teikimą orientuoja į bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo plėtrą. Siekiant mūsų gyventojams kuo geresnės gyvenimo kokybės, užtikrinant kiekvienam neįgaliam vaikui ar suaugusiam gauti individualias, jo poreikius atitinkančias socialines paslaugas bendruomenėje, yra įkurti grupinio gyvenimo namus neįgaliesiems.

Šiuose namuose šeimyniniu modeliu gyvena iš dalies savarankiški, turintys įvairių negalių mūsų globotiniai, kurie su personalo pagalba patys rūpinasi buitimi, laisvalaikiu, užimtumu.

Bendruomeniniai vaikų globos namai (Putvinskio g.)

Šiuose namuose gyvena 6 vaikiško amžiaus berniukai. Jie, lydimi darbuotojos, miesto visuomeniniu transportu vyksta į mokyklą ir iš jos, lanko būrelius, po pamokų kai kurie lanko dienos centrą, lankosi įvairiuose renginiuose, o namuose užsiima namų ruoša.

Socialinė darbuotoja atsiliepia: „Vaikai judrūs, jiems smagu laisvalaikį leisti miesto erdvėse, sportuoti, lankytis įvairiuose renginiuose. Jie labai laukia svečių, mėgsta juos priimti ir vaišinti, sako, kad čia tikri jų namai.“ 

Grupinio gyvenimo namai (Perlojos g.)

Šiuose namuose gyvena 4 suaugusios merginos, kurios lanko profesinio rengimo centrą, siekia įgyti profesiją, lanko šokių grupę, eina į biblioteką, lankosi koncertuose ir kituose miesto renginiuose. Kai kurios lanko Arkos bendruomenę. Namuose pačios gaminasi valgyti, užsiima namų ruoša, ilsisi.

Socialinė darbuotoja džiaugiasi: “Merginos tapo rūpestingesnės viena kitos atžvilgiu. Smagu matyti, kad jos noriai rūpinasi namais ir lauko aplinka, stengiasi prižiūrėti savo kambarius ir padėti viena kitai”.

Grupinio gyvenimo namai (Perlojos g.)

Šiuose namuose taip pat gyvena 4 suaugusios merginos, kurios lanko profesinio rengimo centrą, siekia įgyti profesiją, lanko šokių grupę, eina į biblioteką, lankosi koncertuose ir kituose miesto renginiuose. Kai kurios lanko Arkos bendruomenę. Namuose pačios gaminasi valgyti, užsiima namų ruoša, ilsisi.

Socialinė darbuotoja teigia: “Pastebėjau, kad kartu gyvendamos mažame rate merginos yra artimesnės, draugiškesnės. Aišku, visko pasitaiko kaip ir tikroje šeimoje.“

Grupinio gyvenimo namai (Naujakurių g.)

Šiuose namuose gyvena 7 asmenys – 5 merginos ir 2 vaikinai.  Visi jie lanko profesinio rengimo centrą, Arkos bendruomenę, laisvalaikiu eina į biblioteką, lankosi miesto renginiuose, o namuose patys gaminasi valgyti, užsiima namų ruoša, ilsisi.

Socialinė darbuotoja džiaugiasi: „Stengiamės, kad kiekviena diena būtų įvairi, kad nenusistovėtų rutina. Jaunuoliai kuria, fantazuoja ir rūpinasi namų jaukumu, kiekvienas stengiasi įdėti savo indėlį.“

Bendruomeniniai vaikų globos namai (Viduklės g.)

Šiuose namuose gyvena 5 vaikiško amžiaus berniukai, turintys autizmo spektro sutrikimų. Vaikai ugdomi pagal individualiai kiekvienam sudarytą programą, užtikrinančią, kad jų žinios ir įgūdžiai bus formuojami nuolat, kokybiškai, profesionaliai ir nuosekliai. Puikią praktinę pradžią padarė tarptautiniu mastu pripažinta autizmo spektro sutrikimų specialistė iš Australijos Jura Tender.

Socialinė darbuotoja atsiliepia: „Pradėję gyventi naujuose namuose pastebėjome ryškų vaikų progresą, kai kurie geba daugiau, nei buvo manyta iki šiol. Smagu matyti kaip vaikai tyrinėja namų aplinką, mokosi kasdienio gyvenimo įgūdžių.“

Bendruomeniniai vaikų globos namai (Panerių g.)

Šiuose namuose gyvena 5 vaikiško amžiaus berniukai, turintys elgesio ir emocijų  sutrikimų. Berniukai,  lydimi darbuotojų, vyksta į mokyklą ir iš jos, lanko būrelius, po pamokų namie sportuoja arba užsiima namų ruoša.

Socialinė darbuotoja atsiliepia: „Pradėję gyventi naujuose namuose pastebėjome vaikų motyvaciją rūpintis namais, aplinkos gerbūviu. Vaikai labai globoja vienas kitą, padeda vienas kitam ir labai didžiuojasi, kad  išsikraustė iš globos namų”.

Apsaugotas būstas (Partizanų g.)

Apsaugoto būstas – socialinės priežiūros paslauga ir gyvenamosios vietos suteikimas (jei neturi savo) bendruomenėje 2 dalinai savarankiškiems suaugusiems asmenims su negalia, derinant tai su individualia atvejo vadybininko (socialinio darbuotojo) pagalba ir kitomis paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis plėtoti ir palaikyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant visiško jų savarankiškumo. Ši paslauga – alternatyva institucinei globai, sudaranat galimybę asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia gyventi savarankiškai bendruomenėje gaunant įvairių rūšių ir formų bendruomenėje teikiamas socialinės, sveikatos priežiūros ir kitokias paslaugas. Užtikrinama galimybė negalią turinčiam asmeniui gyventi bendruomenėje ir tuo pačiu gauti specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius.