Licencijos

SOCIALINEI GLOBAI 

1. Dienos socialinė globa

 

2. Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS