Teikiamos paslaugos

Socialinės globos centre “Vija” teikiamos socialinės paslaugos bei asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

SOCIALINĖS PASLAUGOS

Bendrosios socialinės paslaugos — informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos.
Specialiosios socialinės paslaugos — socialinės globos paslaugos.
Socialinė globa — visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

 1. Ilgalaikė socialinė globa
  Teikimo trukmė/dažnumas — ilgalaikė socialinė globa teikiama daugiau nei 6 mėn. per metus, neterminuotai.
 1. Trumpalaikė socialinė globa
  Teikimo trukmė/dažnumas — trumpalaikė socialinė globa teikiama  iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę.
 1. Dienos socialinė globa
  Teikimo trukmė/dažnumas — nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę institucijoje.

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

 • Gydytojų specialistų konsultacijų organizavimas
 • Fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugų organizavimas
 • Slaugos paslaugos
 • Aprūpinimas medikamentais, slaugos priemonėmis, tvarsliava
 • Profilaktinio gyventojų sveikatos būklės tikrinimo organizavimas
 • Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
 • Sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir ugdymo priemonių propagavimas
 • Psichologinė pagalba